Проект № BG05M9OP001-1.003-2977

С наименование: "Нови работни места в Телевизия Туризъм"
Договор № BG05M9OP001-1.003-2977 по процедура за набиране на проекти “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г. ,...

прочети още
Новини