Назад

Ваканционно селище 'Албена' с международни сертификати по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015


Ваканционно селище "Албена" премина успешно одит на Системата си за Управление на Качеството (СУК) и получи сертификати за въвеждане на интегрирани системи за управление по международни стандарти ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството. Изисквания и 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Като предмет на дейност те обхващат: хотелиерство, ресторантьорство и управление на недвижима собственост и морски плажове. "Албена" АД се стреми към непрекъснато повишаване на качеството на предлаганите продукти и услуги, чрез натрупване и прилагане на умения и практически опит от екипа на дружеството. Към изпълняване и насърчаване на екологично чисти бизнес дейности, като демонстрира целите си с прилагането на уникален бизнес модел за устойчиво развитие в курорта. Демонстрира ангажираност към опазването на околната среда чрез запазване на естествената растителност в рамките на курорта и кристално чистите води на Черно море. Същевременно 50% от пресните плодове и зеленчуци, които се сервират в ресторантите, са с био-произход, произведени от дъщерната фирма "Eco Agro". През 2014 г. се създаде и първата сертифицирана биологична ферма в България за пасищно отглеждане на говеда от известната порода "Black Angus". Органични торове – собствено производство се използват в земеделските дейности. Стремежът за ефективно използване на ресурсите също се отнася и до инвестиции в съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници - изградени слънчеви панели, използвани главно за водогреене в хотелите. Също така се вземат твърди мерки към усъвършенстване на охладителните системи в рамките на курорта с въвеждането на променлива потока VRF иновативна технология, която предпазва озоновия слой. Тези усилия са признати с наградата "RELACS" за използване на енергия от възобновяеми източници. В началото на м. юни специално монтирани мобилни лаборатории показаха, че морската вода на плажа и атмосферния въздух на "Албена" отговарят на нормативните изисквания за чистота. Съоръженията продължават да функционират и към днешна дата, тъй като "Албена" АД сключи договор с Регионална лаборатория - Варна към "Изпълнителната агенция по околна среда" до края на летния сезон. Резултатите се изписват на специални информационни табла и са видими за туристите. Просторната плажна ивица на "Албена" със знак "Син Флаг", специалният режим за достъп на автомобили, ескалаторите за по-комфортното придвижване на гостите от парковата зона до търговската улица и плажа, вътрешният електрически транспорт, са също сред доказателствата за стремежа на ръководството на ваканционното селище, да предлага висококачествен и екологичен туристически продукт.


Share |