Назад

Ловеч - сред най-атрактивните зони за развитие на бизнеса


Една от най-бързо развиващите се общини на Балканите - община Ловеч е домакин на най-големия Балкански Бизнес Форум - Balkan Business Awards 2021.
 

Церемонията за седмото издание на Бизнес Оскарите ще се състои на 26.03.2021 от 19 ч. в конферентната зала на хотел Президиум Палас в град Ловеч.

 

Ловеч е един от най-старите градове в България, разположен в Централна Северна България, а общината е 13-та по площ от всичките 265 общини в България. Има 35 населени места, от които 34 села и град Ловеч. Немалко са природните забележителности на общината – защитени територии, пещери, множество паметници на културата, което спомага за развитието на туризма и екотуризма.

През последните години община Ловеч се превърна в атрактивна зона за бизнеса, като предпоставка за ускореното икономическо развитие са географското и геостратегическото ѝ разположение.

Градът е подходящ за бизнес локация, с всички необходими логистични условия, които се търсят при решение за инвестиции – недалеч от магистрала „Хемус", в близост до столицата, до две летища – София и Горна Оряховица, добре уреден ЖП транспорт. В града се наблюдава наличие на немски, италиански,  френски, финландски и холандски инвеститори, което говори за добрия бизнес климат, а както е всеизвестно българската икономика в голяма степен зависи от притока на чужди капитали.

Ръководството на Община Ловеч не пести усилия за създаване на реални условия за развитие на регионалната икономика:

„Партньорството с бизнеса  е  успешна формула. Бизнес общността в общината следва да намира в лицето на общинската администрация коректен партньор, който с всички възможни средства подпомага развитието на малкия и среден бизнес – това е наша цел и отговорност" - казва кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.


Във връзка със стартирането на новия програмен период – 2021-2027 година, с цел да се подобряват условията за устойчив икономически растеж, в края на месец юли 2020 г. е стартирана процедура по разработване на План за интегрирано развитие на община Ловеч (ПИРО). Планът се изготвя съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Той е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината.

Основно изискване при разработването му е прилагането на интегриран подход за развитие в зависимост от местните специфики - целите и приоритетите, освен подчиненост на европейските и национални стратегии и планове, следва да отразят местните потенциали за развитие и да се съсредоточат върху решаване на конкретни проблеми на общината.

Стремежът е да се получи двустранно сътрудничество между общината и бизнеса. 

Бизнесът се явява заинтересована страна и целева група, като предлага идеи за успешно идентифициране на зоните за развитие и конкретни мерки и дейности, както и предложения за изграждане на съпътстваща инфраструктура.
Общината пък се стреми да създава условия за успешно развитие на бизнеса - по-добра комуникация и административно обслужване, привличане на нови инвеститори и т. н. чрез улесняване на предоставяните от общината услуги. Предвиждат се и допълнителни икономически мерки за бизнеса - увеличение на издадените заповеди и решения за изработване на Подробни устройствени планове и одобряването им.

По думите на кмета Корнелия Маринова „когато в един град има достатъчно новатори, хора с бизнес усет, инициативни и предприемчиви личности, непременно се върви към по-успешно развитие на цялата общност, на всички нас. Общината гледа много широко на темата  инвестиции - не само в техническата, социалната и културната инфраструктура, но и като инвестиция в човека, в образование и в личностното развитие и реализация".

Така например Техническият колеж в Ловеч си сътрудничи със завода на германската компания VOSS Automotive чрез бизнес ориентирано обучение. Ловеч разполага и с добра образователна система – с достъпна мрежа от детски градини и училища, с необходимия капацитет. Тук се намира и най-старото езиково училище, днес ПЕГ „Екзарх Йосиф I".
Партньори на Балканските Бизнес Награди са: Българската Агенция за Инвестиции, Българската търговско-промишлена палата, Конфиндустрия България – Италия, Българо-македонския Бизнес Клуб, Сръбско-българската търговска камара, Турско-българската търговско-индустриална камара, Гръцко-руската търговска камара, Бизнес клуб Лондон, Европейският икономически сенат и други.


Share |