Назад

Вицепремиерът Марияна Николова увери Консултативния съвет по туризъм, че се работи усилено за летен туристически сезон 2021 г.


По време на третото заседание на Консултативния съвет по туризъм, проведено онлайн, вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова заяви, че се работи усилено по посрещането на летния туристически сезон 2021 г. в условията на пандемията от COVID-19 и изрази надежда, че кризата е в своя край и в най-скоро време ще бъде преодоляна, въпреки че няма как да не остави своя трае отпечатък върху по-нататъшното развитие на туристическата индустрия.

Вицепремиерът представи анализи, според които входящият туристопоток от чужбина, както и вътрешният туризъм са малко под равнището от 2019 г. и близо до постигнатите резултати през 2020 г. Стремежът е да се използва потенциалът за привличане на още български гости, които традиционно почиват в чужбина, като техният интерес да бъде насочен към малките курорти, както и към морски и СПА туризъм. Тенденцията е да се търсят места за настаняване с малък капацитет – като къщи за гости, но се очаква най-много българи да отседнат в хотелите, предвид голямата леглова база.

На срещата бяха очертани и проблемите пред лято 2021 – късен старт на резервациите, масовата ваксинация, по-малко използване на въздушен транспорт, както и факта, че децата не подлежат на ваксинация.

 

Вицепремиерът призова работещите в бранша - всички, с пряк или косвен досег с клиентите и туристите, да се ваксинират доброволно в четвърта фаза, като подчерта, че това е единственият начин туристите и клиентите на заведенията да се чувстват сигурни и че отговорното поведение е единственият начин секторът да бъде съхранен и максимално бързо да работи за своето възстановяване. Необходимо е браншовите организации, които настояваха за приоритетно ваксиниране за заетите в сектор туризъм, както и всички ангажирани с предоставянето на продукти и услуги в бранша, да направят необходимата организация сред своите служители за имунизацията.

Вицепремиерът каза, че лично се е уверила в предприетите редица мерки с цел справяне с разпространението на COVID-19 и стриктното им изпълнение, както на Черноморските ни летища и летище София, така и в редица туристически обекти из страната.

Министърът представи и предприетите мерки за стабилизиране на сектора, както и визия за дигитална трансформация в туризма. Тя наблегна на някои от акцентите на приетата Годишна програма за национална туристическа реклама за настоящата година. Основната ѝ цел е да се наложи положителен имидж на България като безопасна, сигурна и спокойна дестинация. Фокъсът на внимание е поставен върху вътрешния туризъм, съседните страни и Европейски и други пазари, които са традиционни целеви пазари за входящ туризъм и от които има възможности за пътуване.

 

От макроикономическа гледна точка туристическият сектор в България е не само важен компонент на БВП, но и съществен източник на приток на чуждестранна валута за платежния баланс на страната. В тази връзка се предвижда да се извърши проучване с цел създаване на аналитична рамка и инструментариум за оценка на дела на сектор Туризъм към БВП, в изготвянето на което ще се включи и академичната общност в лицето на УНСС.


Share |