СъбитияНазад

Национална еко конференция в София


БлуЛинк, Българска Фондация Биоразнообразие и немският Инситут по регионална география организират национална конференция на екоорганизациите в България. Събитието ще се проведе на 13 и на 14 май в СТЦ - Интерпред, в София. То е  част от проекта "Еко мрежа България – природозащита чрез работа в мрежа и комуникация по проблемите на опазване на защитени зони, вредни емисии и битови отпадъци”.

Конференцията ще събере за първи път от 2003 г. заинтересованите страни в природозащитата в България. Поканени са организации от цялата страна, представители на държавната администрация, бизнеси.

Работни групи ще обсъдят и вземат стратегически решения по ключови, актуални теми:

- защитени зони;

- битови отпадъци;

- НПО избори;

- промишлени замърсявания;

- управление на работни ресурси;

- приоритети за околна среда за програмен период 2014-2020;

- електронни отпадъци;

- енергия и климат;

- устойчива градска среда;

- ефрофондове;

- ОВОС;

- онлайн карти за природозащита.

Конференцията ще завърши с приемане на стратегия за природозащита.

Проектът ще продължи с изграждането на онлайн атлас за документиране на нарушенията и на дейностите, свързани с опазването на околната среда. Картата ще представя и добри, и лоши практики, придружени със снимки, графики, видео и друга експертна информация. Порталът ще има и отделна ГИС секция (географски информационни системи), където експертните организации ще могат да споделят ГИС данни, с които разполагат.

Конференцията ще се излъчва в реално време в интернет. Вижте www.bluelink.net. Следете сайта на БлуЛинк за онлайн местата и часовете за стрийминга.


Share |