Седмична програма

ПОНЕДЕЛНИК – 28.09.2020 

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Васил Горанов рисува своя приказка (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Из природата на Северозапада: Поречието на Лом и горите (образователен филм за познавателен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Сърцето на Стария град (образователен филм за традиции и обичаи)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Молитвена броеница (образователен филм за традиции и обичаи)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Варна - Първата Европа (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за културно-исторически туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Варна - Първата Европа (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за културно-исторически туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Пътеката на времето: село Костенковци (образователен филм за селски туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Тъмраш (образователен филм за селски туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Двама художници при Балкана (образователен документален филм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Благословените извори (образователен документален филм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Сърцето на Стария град (образователен филм за традиции и обичаи)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Български изкушения: Луканка (образователен филм за бит и кулинария)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Стряма (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Варна - Първата Европа (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за културно-исторически туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Варна - Първата Европа (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за културно-исторически туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Косово (образователен филм за селски туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Каварна. Началото на светлината (образователен филм за морски туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ВТОРНИК – 29.09.2020         

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Косово (образователен филм за селски туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Каварна. Началото на светлината (образователен филм за морски туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          В Стара планина: От Ком до Емине (1 част) (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          В Стара планина: От Ком до Емине (2 част) (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Западнородопски приказки (образователен филм за пътешествия и приключения)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Светлина ни е потребна (образователен филм за семеен туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за познавателен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Стряма (образователен филм за познавателен туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Будният Сухиндол - исторически щрихи (образователен филм за културно-исторически туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          България. Земя на три писмености (образователен филм за културно-исторически туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Пътеката на времето: село Костенковци (образователен филм за селски туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Тъмраш (образователен филм за селски туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Каварна. Началото на светлината (образователен филм за морски туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Български изкушения: Луканка (образователен филм за бит и кулинария)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Молитвена броеница (образователен филм за традиции и обичаи)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Будният Сухиндол - исторически щрихи (образователен филм за културно-исторически туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          България. Земя на три писмености (образователен филм за културно-исторически туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СРЯДА – 30.09.2020 

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Западнородопски приказки (образователен филм за пътешествия и приключения)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за познавателен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Будният Сухиндол - исторически щрихи (образователен филм за културно-исторически туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          България. Земя на три писмености (образователен филм за културно-исторически туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Джебел. В сърцето на Източните Родопи. (образователен филм за семеен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Двама художници при Балкана (образователен документален филм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Благословените извори (образователен документален филм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Молитвена броеница (образователен филм за традиции и обичаи)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Каварна. Началото на светлината (образователен филм за морски туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Светлина ни е потребна (образователен филм за семеен туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Голо бърдо (образователен филм за познавателен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Джебел. В сърцето на Източните Родопи. (образователен филм за семеен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Васил Горанов рисува своя приказка (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Двама художници при Балкана (образователен документален филм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Благословените извори (образователен документален филм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          В Стара планина: От Ком до Емине (1 част) (образователен филм за познавателен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          В Стара планина: От Ком до Емине (2 част) (образователен филм за познавателен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ЧЕТВЪРТЪК – 01.10.2020     

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Български изкушения: Луканка (образователен филм за бит и кулинария)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Пътеката на времето: село Костенковци (образователен филм за селски туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Тъмраш (образователен филм за селски туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Из природата на Северозапада: Поречието на Лом и горите (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Васил Горанов рисува своя приказка (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Косово (образователен филм за селски туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Будният Сухиндол - исторически щрихи (образователен филм за културно-исторически туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          България. Земя на три писмености (образователен филм за културно-исторически туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Джебел. В сърцето на Източните Родопи. (образователен филм за семеен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Български изкушения: Луканка (образователен филм за бит и кулинария)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Стряма (образователен филм за познавателен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Из природата на Северозапада: Поречието на Лом и горите (образователен филм за познавателен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Будният Сухиндол - исторически щрихи (образователен филм за културно-исторически туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          България. Земя на три писмености (образователен филм за културно-исторически туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Сърцето на Стария град (образователен филм за традиции и обичаи)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Западнородопски приказки (образователен филм за пътешествия и приключения)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за познавателен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ПЕТЪК – 02.10.2020  

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Джебел. В сърцето на Източните Родопи. (образователен филм за семеен туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Светлина ни е потребна (образователен филм за семеен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Варна - Първата Европа (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за културно-исторически туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Варна - Първата Европа (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за културно-исторически туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Молитвена броеница (образователен филм за традиции и обичаи)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Каварна. Началото на светлината (образователен филм за морски туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Голо бърдо (образователен филм за познавателен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          В Стара планина: От Ком до Емине (1 част) (образователен филм за познавателен туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          В Стара планина: От Ком до Емине (2 част) (образователен филм за познавателен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Варна - Първата Европа (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за културно-исторически туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Варна - Първата Европа (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за културно-исторически туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Западнородопски приказки (образователен филм за пътешествия и приключения)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Косово (образователен филм за селски туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Голо бърдо (образователен филм за познавателен туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Васил Горанов рисува своя приказка (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Стряма (образователен филм за познавателен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СЪБОТА – 03.10.2020           

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Двама художници при Балкана (образователен документален филм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Благословените извори (образователен документален филм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Български изкушения: Луканка (образователен филм за бит и кулинария)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Голо бърдо (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Стряма (образователен филм за познавателен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Васил Горанов рисува своя приказка (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Светлина ни е потребна (образователен филм за семеен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Данаил Игнатов. България в картини (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Западнородопски приказки (образователен филм за пътешествия и приключения)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Косово (образователен филм за селски туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Пътеката на времето: село Костенковци (образователен филм за селски туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Тъмраш (образователен филм за селски туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          В Стара планина: От Ком до Емине (1 част) (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          В Стара планина: От Ком до Емине (2 част) (образователен филм за познавателен туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Данаил Игнатов. България в картини (образователен документален филм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Из природата на Северозапада: Поречието на Лом и горите (образователен филм за познавателен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Сърцето на Стария град (образователен филм за традиции и обичаи)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

НЕДЕЛЯ – 04.10.2020           

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          В Стара планина: От Ком до Емине (1 част) (образователен филм за познавателен туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          В Стара планина: От Ком до Емине (2 част) (образователен филм за познавателен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Из природата на Северозапада: Поречието на Лом и горите (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Западнородопски приказки (образователен филм за пътешествия и приключения)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Будният Сухиндол - исторически щрихи (образователен филм за културно-исторически туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          България. Земя на три писмености (образователен филм за културно-исторически туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за познавателен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Повелителите на природата (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Джебел. В сърцето на Източните Родопи. (образователен филм за семеен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Светлина ни е потребна (образователен филм за семеен туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Голо бърдо (образователен филм за познавателен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Варна - Първата Европа (1 част) на английски, с български титри (образователен филм за културно-исторически туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Варна - Първата Европа (2 част) на английски, с български титри (образователен филм за културно-исторически туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Стряма (образователен филм за познавателен туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Повелителите на природата (образователен документален филм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Светлина ни е потребна (образователен филм за семеен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Български изкушения: Луканка (образователен филм за бит и кулинария)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)