Седмична програма

ПОНЕДЕЛНИК           - 18.11.2019

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Изкуството е вечно. Георги Байлов (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Свещената планина (образователен филм за познавателен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Ела се вие - сватба в Добралък (образователен филм за религиозен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Заспали къщи (образователен филм за селски туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за планински туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Сърцето на Бялата планина (образователен филм за планински туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          В село Момчиловци... с бате Ненчо (образователен филм за селски туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Дебнево (образователен филм за селски туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Спомени от Бърдарски геран (образователен филм за културно-исторически туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          В Кавракирово... с песен на зурни (образователен филм за културно-исторически туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Рецепти от Северозапада: От пълненото агне до зелевата чорба с праз (образователен филм за кулинарен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Ела се вие - сватба в Добралък (образователен филм за религиозен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Магията на Куковете. Раковски (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          В Стара планина: Райското пръскало (образователен филм за изживявания сред природата)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          До смарагдовите извори на Марица (образователен филм за изживявания сред природата)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Спомени от Бърдарски геран (образователен филм за културно-исторически туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          В Кавракирово... с песен на зурни (образователен филм за културно-исторически туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ВТОРНИК – 19.11.2019        

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за планински туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Сърцето на Бялата планина (образователен филм за планински туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Зелена магия (образователен филм за еко туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Трасето (образователен филм за еко туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Изкуството е вечно. Георги Байлов (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Ловеч - една люлякова усмивка (образователен документален филм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          От Беловидово до Златоград (образователен документален филм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Магията на Куковете. Раковски (образователен филм за познавателен туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Ела се вие - сватба в Добралък (образователен филм за религиозен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Аджар - моя кръв и... Възкресение (образователен филм за културно-исторически туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Татарица: В прегръдката на дявола и бога (образователен филм за културно-исторически туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Заспали къщи (образователен филм за селски туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          В село Момчиловци... с бате Ненчо (образователен филм за селски туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Дебнево (образователен филм за селски туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Ловеч - една люлякова усмивка (образователен документален филм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          От Беловидово до Златоград (образователен документален филм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Рецепти от Северозапада: От пълненото агне до зелевата чорба с праз (образователен филм за кулинарен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СРЯДА - 20.11.2019

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          В Стара планина: Райското пръскало (образователен филм за изживявания сред природата)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          До смарагдовите извори на Марица (образователен филм за изживявания сред природата)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Аджар - моя кръв и... Възкресение (образователен филм за културно-исторически туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Татарица: В прегръдката на дявола и бога (образователен филм за културно-исторически туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          В село Момчиловци... с бате Ненчо (образователен филм за селски туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Тайните на Родопите (образователен филм за семеен туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Начало на българска туристика (образователен филм за семеен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          В Стара планина: Райското пръскало (образователен филм за изживявания сред природата)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          До смарагдовите извори на Марица (образователен филм за изживявания сред природата)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Моят Каменград (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Изкуството е вечно. Георги Байлов (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Спомени от Бърдарски геран (образователен филм за културно-исторически туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          В Кавракирово... с песен на зурни (образователен филм за културно-исторически туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Зелена магия (образователен филм за еко туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Трасето (образователен филм за еко туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за планински туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Сърцето на Бялата планина (образователен филм за планински туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ЧЕТВЪРТЪК – 21.11.2019     

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Рецепти от Северозапада: От пълненото агне до зелевата чорба с праз (образователен филм за кулинарен туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Заспали къщи (образователен филм за селски туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Дебнево (образователен филм за селски туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Свещената планина (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Рецепти от Северозапада: От пълненото агне до зелевата чорба с праз (образователен филм за кулинарен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Изкуството е вечно. Георги Байлов (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Аджар - моя кръв и... Възкресение (образователен филм за културно-исторически туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Татарица: В прегръдката на дявола и бога (образователен филм за културно-исторически туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Ловеч - една люлякова усмивка (образователен документален филм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          От Беловидово до Златоград (образователен документален филм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Свещената планина (образователен филм за познавателен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          В село Момчиловци... с бате Ненчо (образователен филм за селски туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Ела се вие - сватба в Добралък (образователен филм за религиозен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Тайните на Родопите (образователен филм за семеен туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Начало на българска туристика (образователен филм за семеен туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Аджар - моя кръв и... Възкресение (образователен филм за културно-исторически туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Татарица: В прегръдката на дявола и бога (образователен филм за културно-исторически туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ПЕТЪК – 22.11.2019  

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Тайните на Родопите (образователен филм за семеен туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Начало на българска туристика (образователен филм за семеен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Спомени от Бърдарски геран (образователен филм за културно-исторически туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          В Кавракирово... с песен на зурни (образователен филм за културно-исторически туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          В Стара планина: Райското пръскало (образователен филм за изживявания сред природата)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          До смарагдовите извори на Марица (образователен филм за изживявания сред природата)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Моят Каменград (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Зелена магия (образователен филм за еко туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Трасето (образователен филм за еко туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Ела се вие - сватба в Добралък (образователен филм за религиозен туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Магията на Куковете. Раковски (образователен филм за познавателен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за планински туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Сърцето на Бялата планина (образователен филм за планински туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Изкуството е вечно. Георги Байлов (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Моят Каменград (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Заспали къщи (образователен филм за селски туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Магията на Куковете. Раковски (образователен филм за познавателен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СЪБОТА – 23.11.2019           

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Ловеч - една люлякова усмивка (образователен документален филм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          От Беловидово до Златоград (образователен документален филм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Магията на Куковете. Раковски (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Моят Каменград (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Ела се вие - сватба в Добралък (образователен филм за религиозен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Рецепти от Северозапада: От пълненото агне до зелевата чорба с праз (образователен филм за кулинарен туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Изкуството е вечно. Георги Байлов (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Надбягване с времето (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          В Стара планина: Райското пръскало (образователен филм за изживявания сред природата)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          До смарагдовите извори на Марица (образователен филм за изживявания сред природата)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Дебнево (образователен филм за селски туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Зелена магия (образователен филм за еко туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Трасето (образователен филм за еко туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Надбягване с времето (образователен документален филм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Свещената планина (образователен филм за познавателен туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Ела се вие - сватба в Добралък (образователен филм за религиозен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          В село Момчиловци... с бате Ненчо (образователен филм за селски туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

НЕДЕЛЯ – 24.11.2019           

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Зелена магия (образователен филм за еко туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Трасето (образователен филм за еко туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Свещената планина (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Спомени от Бърдарски геран (образователен филм за културно-исторически туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          В Кавракирово... с песен на зурни (образователен филм за културно-исторически туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Тайните на Родопите (образователен филм за семеен туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Начало на българска туристика (образователен филм за семеен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Иван, талантът и децата. Иван Яхнаджиев (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Биоразнообразието на Беласица (образователен филм за планински туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Сърцето на Бялата планина (образователен филм за планински туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Моят Каменград (образователен филм за арт туризъм и обичаи)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Аджар - моя кръв и... Възкресение (образователен филм за културно-исторически туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Татарица: В прегръдката на дявола и бога (образователен филм за културно-исторически туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Иван, талантът и децата. Иван Яхнаджиев (образователен документален филм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Магията на Куковете. Раковски (образователен филм за познавателен туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Рецепти от Северозапада: От пълненото агне до зелевата чорба с праз (образователен филм за кулинарен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Заспали къщи (образователен филм за селски туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)