Back

Две нови защитени зони в Рила са приети от Министерски съвет след 12 години обществена борба и осъдително решение на Европейския съдShare |