Back

Кости от зубър, камила и турук са открити при разкопките на крепостта Русокастро през 2019 г.Share |