Back

Туроператори и туристически агенти вече могат да кандидатстват за помощта от 10 млн. лв. по ОП 'Иновации и конкурентоспособност 2014-2020'Share |