Week program

ПОНЕДЕЛНИК – 18.01.2021

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Сурва (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Песента на русалките (образователен филм за познавателен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Татарица: В прегръдката на дявола и бога (образователен филм за традиции и обичаи)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Духът на Сурва (образователен филм за традиции и обичаи)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Хасково - времето като вечност (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Хасково - времето като вечност (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Завръщане на село в Родопите (1 част) (образователен филм за селски туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Завръщане на село в Родопите (2 част) (образователен филм за селски туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Васил Горанов рисува своя приказка (образователен документален филм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Юртата на древните българи (образователен документален филм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Татарица: В прегръдката на дявола и бога (образователен филм за традиции и обичаи)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Брестовишко вино (образователен филм за бит и кулинария)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Хасково - времето като вечност (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Хасково - времето като вечност (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Пролетен спомен за Яврово (образователен филм за селски туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Без пътека. В снеговете... (образователен филм за зимен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ВТОРНИК – 19.01.2021        

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Пролетен спомен за Яврово (образователен филм за селски туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Без пътека. В снеговете... (образователен филм за зимен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Стряма (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Животът по поречието на Струма (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Оазисите на Странджа: Малко Търново и Бръшлян (образователен филм за пътешествия и приключения)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Магията на Куковете. Раковски (образователен филм за семеен туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Очи към небето. НАО "Рожен" (образователен филм за познавателен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за познавателен туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Златоустият. Филм за Йоан Екзарх (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Златоустият. Филм за Йоан Екзарх (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Завръщане на село в Родопите (1 част) (образователен филм за селски туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Завръщане на село в Родопите (2 част) (образователен филм за селски туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Без пътека. В снеговете... (образователен филм за зимен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Брестовишко вино (образователен филм за бит и кулинария)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Духът на Сурва (образователен филм за традиции и обичаи)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Златоустият. Филм за Йоан Екзарх (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Златоустият. Филм за Йоан Екзарх (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СРЯДА – 20.01.2021 

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Оазисите на Странджа: Малко Търново и Бръшлян (образователен филм за пътешествия и приключения)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Очи към небето. НАО "Рожен" (образователен филм за познавателен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Златоустият. Филм за Йоан Екзарх (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Златоустият. Филм за Йоан Екзарх (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Да сънуваш празник (образователен филм за семеен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Васил Горанов рисува своя приказка (образователен документален филм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Юртата на древните българи (образователен документален филм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Духът на Сурва (образователен филм за традиции и обичаи)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Без пътека. В снеговете... (образователен филм за зимен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Магията на Куковете. Раковски (образователен филм за семеен туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Проект "Аляска" (образователен филм за зимен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Да сънуваш празник (образователен филм за семеен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Сурва (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Васил Горанов рисува своя приказка (образователен документален филм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Юртата на древните българи (образователен документален филм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Стряма (образователен филм за познавателен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Животът по поречието на Струма (образователен филм за познавателен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ЧЕТВЪРТЪК – 21.01.2021     

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Брестовишко вино (образователен филм за бит и кулинария)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Завръщане на село в Родопите (1 част) (образователен филм за селски туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Завръщане на село в Родопите (2 част) (образователен филм за селски туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Песента на русалките (образователен филм за познавателен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Сурва (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Пролетен спомен за Яврово (образователен филм за селски туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Златоустият. Филм за Йоан Екзарх (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Златоустият. Филм за Йоан Екзарх (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Да сънуваш празник (образователен филм за семеен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Брестовишко вино (образователен филм за бит и кулинария)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за познавателен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Песента на русалките (образователен филм за познавателен туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Златоустият. Филм за Йоан Екзарх (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Златоустият. Филм за Йоан Екзарх (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Татарица: В прегръдката на дявола и бога (образователен филм за традиции и обичаи)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Оазисите на Странджа: Малко Търново и Бръшлян (образователен филм за пътешествия и приключения)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Очи към небето. НАО "Рожен" (образователен филм за познавателен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

ПЕТЪК – 22.01.2021  

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Да сънуваш празник (образователен филм за семеен туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Магията на Куковете. Раковски (образователен филм за семеен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Хасково - времето като вечност (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Хасково - времето като вечност (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Духът на Сурва (образователен филм за традиции и обичаи)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Без пътека. В снеговете... (образователен филм за зимен туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Проект "Аляска" (образователен филм за зимен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Стряма (образователен филм за познавателен туризъм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Животът по поречието на Струма (образователен филм за познавателен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Хасково - времето като вечност (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Хасково - времето като вечност (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Оазисите на Странджа: Малко Търново и Бръшлян (образователен филм за пътешествия и приключения)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Очи към небето. НАО "Рожен" (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Пролетен спомен за Яврово (образователен филм за селски туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Проект "Аляска" (образователен филм за зимен туризъм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Сурва (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за познавателен туризъм)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

СЪБОТА – 23.01.2021           

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Васил Горанов рисува своя приказка (образователен документален филм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Юртата на древните българи (образователен документален филм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Брестовишко вино (образователен филм за бит и кулинария)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Проект "Аляска" (образователен филм за зимен туризъм)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за познавателен туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Сурва (образователен филм за арт етнотрафия, изкуство и занаяти)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Магията на Куковете. Раковски (образователен филм за семеен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Песента на наковалнята (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Оазисите на Странджа: Малко Търново и Бръшлян (образователен филм за пътешествия и приключения)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Пролетен спомен за Яврово (образователен филм за селски туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Завръщане на село в Родопите (1 част) (образователен филм за селски туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Завръщане на село в Родопите (2 част) (образователен филм за селски туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Стряма (образователен филм за познавателен туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Животът по поречието на Струма (образователен филм за познавателен туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Песента на наковалнята (образователен документален филм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Песента на русалките (образователен филм за познавателен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Татарица: В прегръдката на дявола и бога (образователен филм за традиции и обичаи)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)

НЕДЕЛЯ – 24.01.2021           

06:50:00          ТВТ представя България - документален филм на ТВТ

07:00:00          Стряма (образователен филм за познавателен туризъм)

07:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

08:00:00          Животът по поречието на Струма (образователен филм за познавателен туризъм)

08:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

09:00:00          Песента на русалките (образователен филм за познавателен туризъм)

09:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

10:00:00          Оазисите на Странджа: Малко Търново и Бръшлян (образователен филм за пътешествия и приключения)

10:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

11:00:00          Златоустият. Филм за Йоан Екзарх (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

11:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

12:00:00          Златоустият. Филм за Йоан Екзарх (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

12:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

13:00:00          Очи към небето. НАО "Рожен" (образователен филм за познавателен туризъм)

13:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

14:00:00          Светлина ни е потребна (образователен документален филм)

14:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

15:00:00          Да сънуваш празник (образователен филм за семеен туризъм)

15:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

16:00:00          Магията на Куковете. Раковски (образователен филм за семеен туризъм)

16:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

17:00:00          Проект "Аляска" (образователен филм за зимен туризъм)

17:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

18:00:00          Хасково - времето като вечност (1 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

18:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

19:00:00          Хасково - времето като вечност (2 част) (образователен филм за културно-исторически туризъм)

19:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

20:00:00          Ваяния в недрата на земята. Българските пещери (образователен филм за познавателен туризъм)

20:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

21:00:00          Светлина ни е потребна (образователен документален филм)

21:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

22:00:00          Магията на Куковете. Раковски (образователен филм за семеен туризъм)

22:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

23:00:00          Брестовишко вино (образователен филм за бит и кулинария)

23:30:00          Туризъм Инфо (полезна информация)

00:00:00          Нощна програма на ТВТ (Галерия България)