XCoSports и Basecamp по пътя към нулеви въглеродни емисии!

Компанията поема ангажимент за сертификация към Climate Neutral за 2021!

02 Юли 2021, София. Изменението на климата влияе върху всички нас и ние всички имаме роля в борбата за запазването му. Ние вярваме, че бизнесът има силата да постигне реален, значим напредък в намаляването на глобалните емисии на въглерод.

Ето защо...

прочети още
Новини