Назад

Инициатива за опазване на старите гори с участието на WWF беше отличена в конкурс на ЕК


Проектът спечели наградата на публиката в конкуренцията на 27 финалисти
 
Инициативата за опазването на старите гори в България с участието на природозащитната организация WWF спечели наградата на публиката в конкурса за отличията „Натура 2000", организиран от Европейската комисия. Те се присъждат от 2013 г. насам на най-успешните проекти, допринесли за опазването и управлението на европейската екологична мрежа „Натура 2000".
 
Инициативата за опазването на старите гори в България взе наградата в категория „съгласуване на интереси и възприятия". Тя е изключителен пример за обединяване на усилия от страна на държавния и неправителствения сектор в името на природата. WWF, Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа Балкани заедно успяха да постигнат съгласие и да намерят начин за да защитят 109 000 ха стари гори държавна собственост, попадащи в обхвата на екологичната мрежа „Натура 2000".
 
„Основната заплаха за старите гори е извършването на дърводобив, което променя драстично техните характеристики и води до изчезването на обитателите им – голям брой защитени видове, които не могат да оцелеят в стопанисвани гори като белогърбият кълвач, пернатоногата кукумявка, бръмбарът алпийска розалия и широкоухият прилеп. Освен това човешката намеса в старите гори води до нарушаване на водохранните и противоерозионните им функции"коментира Нели Дончева, главен експерт в практика „Гори" на WWF.
 
В рамките на инициативата тези последни кътчета на дивата природа у нас бяха проучени, картирани и поставени под защита. Експертната дейност обхвана 145 защитени зони от „Натура 2000" на територията на цяла България. След успешното завършване на инициатива площта на всички стари гори, намиращи се под специален режим на защита в България, достигна 188 000 ха.
 
„Гражданите на Европейския съюз осъзнават важността на положените от нас усилия и ги оценяват достойно, което декларираха и с вота си. Българската държава е основополагаща по отношение опазването и поддържането на старите гори, чрез въведената забрана за провеждане на сечи в тях. Бихме призовали и останалите европейски страни да последват примера ни за опазване и съхраняване на едни от най-ценните местообитания в Европа и света, както на на биологичното разнообразие в тях"споделя Кирил Ташев от Изпълнителната агенция по горите.

Освен че осигуряват беззценни ресурси те имат и важно стопанско значение. Над два милиарда души на планетата разчитат на горите за дом, прехрана, вода, както и за суровини за производството на енергия и лекарства. 40 000 от тях живеят в България.

Днес старите гори у нас са съсредоточени най-вече в места, където достъпът все още е ограничен поради липсата на пътища или стръмен релеф. Могат да се видят предимно в резерватите, в националните паркове и в по-недостъпните високопланински райони и вододайни зони на Родопите, Стара планина, Рила, Пирин и Странджа.


----------------------------------------
 
WWF има нужда от вашата подкрепа, за да продължи да пази българската природа!
Можете да ни помогнете с sms абонамент с текст  на латиница DMS GORA на 17777 (за всички мобилни оператори).
Благодарим ви от сърце!


Share |