Родопите

Родопите е най-обширната планина в България . Името е тракийско, но е наричана и Славееви гори. Чрез текстовете на Овидий и Псевдо-Плутарх до нас е достигнал тракийски мит за възникването на Родопите и Стара планина: „Родопа и Хемус били брат и сестра и почнали взаимно да се желаят, като Хемус я наричал Хера, а пък тя назовавала любимия си Зевс. Понеже...

прочети още
Планини

 • До Еленския Балкан и град Елена

  Еленският Балкан е прекрасно място за градски и крайградски природен и планинки туризъм. Често той изпълва посетителя с букет от преживявания и срещи с красивата природа на Стара планина. В тази си част суровите й склонове, забити сякаш в небето,...

  прочети още


 • Витоша

  Планината Витоша се извисява над София, превърнала се е в нейна емблема, отличителен знак. Разположена между Стара планина и Рило-Родопския масив, тя е единствената купеста планина у нас. Дължината й е около 20 км, а ширината й варира от 10 до 19...

  прочети още


 • Пирин

  Пирин е може би най-живописната планина в България, с типичен алпийски релеф – част от Рило-Родопския масив. Тя е и втората по височина в България, а нейният първенец – вр. Вихрен (2914 м) е третият по височина на Балканският полуостров след...

  прочети още


 • Рила

  Рила е най-високата българска планина и естествено доминира над обкръжаващите я планини със суровите си очертания. Разноообразният й релеф включва неизброими скални зъбери и прагове, дълбоки речни долини, каньони, циркуси, живописни водопади,...

  прочети още


 • Стара планина

  На Стара планина или Балкана, е кръстен целият Балкански полоуостров. Не случайно – ридовете й преминават от запад на изток през цяла Бълария, като разделят страната на две части – северна и южна. И въпреки името си, това всъщност е...

  прочети още