МаршрутиНазад

На лов в Ловно стопанство „Шерба”


Ловно стопанство „Шерба” е първото подобно в България, създадено през далечната 1932 година от цар Борис ІІІ наред с Ловно стопанство „Паламара”. Днес „Шерба” обхваща площ повече от 13 хектара по северните склонове на Източна Стара планина и отстои на около 40 км от морската ни столица Варна, намира се недалеч от село Гроздьово.

Местната гора от стари времена носи името „Шерба”, токъдето и названието на ловната територия днес. Образуването на ловното стопанство тук не е случайно, тъй като естествената среда от нископланински широколистни гори, насеченият терен и добрите климатични условия са създали възможност за добро развитие на дивеча в района. Това пък е предпоставка за трофеи с най-високо качество – стимул за развитието на съкпоструващия ловен туризъм. В „Шерба” се ловуват много успешно благороден елен, елен лопатар, дива свиня, муфлон. Но тук могат да бъдат отстреляни още представители на хищниците като дива котка, чакал и лисица, както и на пернатите – горски бекас и фазан. Популациите на дивите животни се поддържат за целите на ловния и трофеен туризъм от екипа на ловното стопанство. Така гъстотата на дивечовите популации тук е една от най-гъстите в страната и успешният лов е сигурен за добрите ловци. Стопанството разполагаи с един от най-хубавите ловни домове в България.

 

Текст Телевизия Туризъм, снимки в галерията - архив на Телевизия Туризъм, видео – Телевизия Туризъм


Share |