Министрите на туризма на ЕС ще обсъдят актуалните проблеми и перспективи пред развитието на устойчив туризъм

read more